Over het project

'Food … is not only a collection of products that can be used for statistical or nutritional studies. It is also, and at the same time, a system of communication, a body of images, a protocol of usages, situations and behavior.' (Roland Barthes, 1975).

Hoewel er niks alledaagser is dan de lunchpauze weten we er nog weinig over. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis gaat met een project rond schafttijd de uitdaging aan om zicht te geven op de invulling van de middagpauze van de werkende mens in het verleden en vandaag. Amsab-ISG start daarom een project op om de ‘schafttijd’ van de werkende mens beter in kaart te brengen en te illustreren.

Met het project willen we vooreerst de vele getuigenissen die reeds bestaan over schafttijd verzamelen, inventariseren en registreren zodat ze duurzaam kunnen bewaard worden. Daarnaast zoeken we ook naar nieuwe verhalen die nog meer informatie aanbrengen over de talloze manieren waarop de schafttijd werd en wordt doorgebracht.

Deze website zal een uitstalraam zijn van al die getuigenissen en verhalen. Bij deze dan ook nog eens een oproep om jouw persoonlijke herinneringen of anekdotes rond schafttijd met ons te delen. Met al het materiaal dat we zo verzamelen zullen we ook een podcastreeks maken. Daarover communiceren we ook op deze website. Het project wil ook de talloze mogelijkheden van, maar ook de problemen rond mondelinge getuigenissen in de collecties van erfgoedinstellingen aankaarten. Hoe maken we al die getuigenissen zichtbaarder? Hoe stellen we ze ter beschikking van onderzoekers en andere geïnteresseerden? Met welke privacyvoorwaarden moeten we rekening houden? …

Een boeiend parcours dat we hopelijk met jou samen zullen afleggen.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis coördineert dit cultureel erfgoedproject dat ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. Het wordt mee gedragen door een aantal toonaangevende partners:

Partners project:

 

   

   

  

 

Partners kick-off lerend netwerk mondelinge geschiedenis 2023:

 

   

 

 

Schafttijd promotrailer from Amsab-ISG on Vimeo.