Erfgoedgids

Hier vind je de erfgoedgids.

Dit overzicht bestaat vooral uit audiobestanden die geregistreerd werden tijdens erfgoed- en onderzoeksprojecten uit het verleden die mensen aan het woord lieten over arbeid, voeding en migratie. De gids geeft niet alleen meer duiding bij de verschillende projecten, maar verschaft ook meer info over de bewaring van de audiobestanden en/of transcripties. Verder geven we ook weer welke erfgoedorganisaties collectiestukken rond het thema schafttijd in bewaring hebben.

 

Disclaimer: deze erfgoedgids is een werkdocument en wordt doorlopend aangevuld. Het document belooft dus niet exhaustief te zijn.