Disclaimer

Het materiaal op deze site is onderhevig aan copyright-bescherming. Het via copyright beschermde materiaal mag gratis worden gereproduceerd, in eender welke vorm of langs eender welk medium, op voorwaarde dat het accuraat wordt gereproduceerd en niet gebruikt in een misleidende context, en onder de strikte eis dat correcte vermelding van de copyright status wordt opgenomen op elke reproductie.

De toelating om copyright beschermd materiaal te reproduceren geldt niet voor eender welk element op deze site waarvan wordt vermeld dat de copyright berust bij derden. Toelating tot reproductie van dergelijk materiaal moet worden bekomen bij de betrokken houders van het copyright. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft geprobeerd de rechthebbenden te bereiken van alle grafische materiaal op deze site.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent het gebruik van materiaal op deze site, of indien u van oordeel bent dat uw rechten niet erkend werden, gelieve u te wenden tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of tot Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Bagattenstraat 174, B 9000 Gent (Belgium).

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis verwelkomt hypertext links naar deze site.

Aan het gebruik van de site [www.amsab.be] zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hieronder worden beschreven. Voor het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de Museumcollectie, het auteursrecht en het portretrecht te respecteren. Indien u meent dat het auteursrecht of het portretrecht werd geschonden, kan u de beheerder van de site contacteren.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De websites van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.