Rust roest

Vanaf het einde van de 18e eeuw werd de arbeider bijgebracht dat rust roest, arbeid adelt en luiheid het oorkussen des duivels is.

Een arbeider tijdens een pauze in het ramenbedrijf Chamebel in Machelen, jaren 1990 (Amsab-ISG, fo023418)

De kleine man kreeg zo de levensvisie van de ondernemer ingeprent. Na wereldoorlogen en vooral in de golden sixties steeg de levensstandaard. De beter georganiseerde en vertegenwoordigde arbeidersklasse kon nu betere afspraken maken met de werkgever die men door schaalvergroting en mondialisering steeds minder persoonlijk kent. Vanaf 1971 bepaalt de wet dat wanneer men meer dan 6 uren werkt, men recht heeft op een pauze (artikel 38quater van de Arbeidswet van 16 maart 1971). De duur en de reglementering ervan worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, een akkoord tussen de werkgever(s) of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties. Hoewel dat verschilt per sector zijn middagpauzes meestal onbetaald.

Na een korte break kan men met hernieuwde energie en een frissere geest aan het werk. Door de daling van het stressniveau geven pauzes niet enkel een boost aan de productiviteit, maar ook aan de gezondheid.  

 

Ondanks de gestegen productiviteit blijft het arbeidsritme toch min of meer behouden. Het debat over de kortere werkweek zit momenteel weer in de lift. In 2019 werkten de medewerkers van de vrouwenorganisatie Femma 30 uren per week in plaats van 36. Het experiment van Femma in samenwerking met VUB, onderzoekscentrum Kind&Samenleving en arbeidsinnovator Flanders Synergy, toonde aan dat een collectieve verkorting van de werkweek mét loonbehoud verrassend realistisch is.

 

Bronnen

Zie: https://www.gerichtopevenwicht.be/tag/30-urenweek, laatst geraadpleegd op 06/10/2021.

Zie: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/arbeidsduur-en-rusttijden/rusttijden?id=394, laatst geraadpleegd op 06/10/2021.