Van bescherming tot welzijn

De overheid heeft bepaalde aspecten van eten op het werk, bijvoorbeeld rond voedselveiligheid en watervoorziening, in regels vastgelegd. Door de welzijnswet kan de werkgever die verder uitbreiden met afspraken en regels die gezond gedrag bevorderen en belonen.

Signalisatiebord met veiligheidsvoorschrift afkomstig uit een textielfabriek (Industriemuseum, AF01318).

Het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) kwam tussen 1947 en 1993 tot stand. Het ARAB bepaalde wat de werkgever moest doen om de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers te verzekeren en bevorderen. Op 4 augustus 1996 verving de Welzijnswet het ARAB. Welzijn is veel ruimer en omvat naast de bescherming van veiligheid en gezondheid ook nog zaken als het voorkomen van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, de ergonomie op de werkplek en de verfraaiing van de werkplaatsen. De welzijnswet geeft de werkgever ook meer ruimte voor een eigen invulling van de schafttijd. Colruyt Group bijvoorbeeld organiseert ’s middags sessies yoga, mindfulness, start-to-walk en start-to-run. Werknemers kunnen er opleidingen volgen of een training om te stoppen met roken. Voor wie zich even wil terugtrekken is er een stilteruimte en in de kantines staan gezonde producten op ooghoogte.

Affiche uitgegeven in 2000 door de Culturele Centrale tegen het facisme. Het Vlaams Blok stemde tegen de nieuwe wet op de arbeidsbescherming (Amsab-ISG, af009437)

 

Op de website van het Industriemuseum vind je hier meer collectiestukken binnen het thema 'schafttijd'.

 

Bronnen

Johan LOWETTE, Goed in je vel én in je job. Op: Website Colruyt Grouphttps://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/verhalen/employee-well-being/welzijn-medewerkers, 15/01/2020.