Kick-off lerend netwerk mondelinge geschiedenis

Op 22 maart 2023 organiseren Amsab-ISG en FARO i.s.m. Red Star Line, CAG en het Industriemuseum een kick-off voor cultureel-erfgoedwerkers met interesse in en/of ervaring met mondelinge geschiedenis. Ontdek het programma!

Steeds meer erfgoedorganisaties zetten mondelinge geschiedenis-projecten op poten, en gelijk hebben ze! Verhalen van ooggetuigen maken het verleden immers tastbaar en concreet. Bovendien geven ze een unieke kijk op hoe het verleden werd beleefd en verwerkt, en dat door mensen die het hebben meegemaakt.

Alleen maar voordelen dus, maar tegelijkertijd is mondelinge geschiedenis 'bedrijven' ook een hele uitdaging. Want hoe pakt u zo’n traject goed aan? Met welke (privacy)voorwaarden moet u rekening houden? Wat zijn de nieuwste methoden om deze bronnen te registreren en (digitaal)te ontsluiten? Welke rol neemt u als interviewer op en hoe betrekt u vrijwilligers bij het proces? Hoe maken we al die getuigenissen zichtbaarder en doorzoekbaar voor andere erfgoedwerkers en onderzoekers? En zijn al die getuigenissen wel zo betrouwbaar?

Omdat erfgoedwerkers veel van elkaar kunnen leren, start FARO met Amsab-ISG een lerend netwerk over bovenstaande (en andere) vragen. Deze ontmoeting op 22 maart geeft daartoe het startschot. Zowel makers als geïnterviewden vertellen over hun ervaringen. Zo merkt u meteen wat het potentieel van mondelinge geschiedenis is. Bovendien brengen we, samen met u, de uitdagingen ervan in kaart. Niet te missen dus!

 

Programma

9.30 u.: Onthaal met koffie

10 u.: Introductie

10.15 u.: Oral History voor iedereen - Saskia Moerbeek (Sprekende Geschiedenis)

10.35 u.: Camera ready? Set? Action! De rol van mondelinge geschiedenis bij de reeksen ‘Kinderen van’ - Koen Aerts (UGent/Cegesoma) en Geert Clerbout (VRT)

11 u.: Koffiepauze

11.30 u.: Meerstemmigheid troef! De verschillende perspectieven in de podcast ‘Zaad zonder naam’- Tinne Claes (KU Leuven) en Mies Mertens

11.55 u.: 'U kan beter met iemand anders gaan praten.' Hoe schrijft u mondelinge geschiedenis van onderuit? - Neslihan Dogan (STAM)

12.30 u.: Lunch, met mogelijkheid tot bezoek van de tentoonstelling BURN – Van brandgevaar tot burn-out

13.30 u.: Iedereen interviewer? De kansen van mondelinge geschiedenis voor uw (immaterieel) erfgoedproject – Chantal Bisschop (CAG)

13.55 u.: Het interview zit erop. En nu? Verwerking en ontsluiting van Schafttijd getuigenissen via IIIF - Martine Vermandere (Amsab-ISG)

14.20 u.: De diepte in! Uitwisselen van vragen, ervaringen en inzichten. In het inschrijvingsformulier kunt u uw top drie van thema’s waarover u het wil hebben, aankruisen. Op de kick-off verkent u één thema ten gronde en brengt u samen met collega's uitdagingen in kaart.

 • Technologie bij het afnemen, verwerken en ontsluiten van interviews – moderatoren Kim Robensyn en Sofie Vrielynck (Amsab-ISG)
  • Welke opnameapparatuur gebruikt u bij het afnemen van interviews? Welke programma’s gebruikt u bij de verwerking? Hoe zit het met automatische transcriptie? Etc.
 • Deontologie: een goede interviewer is een ethische interviewer? – moderatoren Aniek Smit en Rabab Hammoudi (Red Star Line Museum)
  • Hoe bent u juridisch en ethisch in orde bij het bewaren van mondelinge bronnen? Welke informatie neemt u op in een contract? Hoe informeert u de geïnterviewde helder? Etc.
 • Methodologie: hoe pakt u een mondelinge geschiedenis-interview aan? – moderatoren Chantal Bisschop (CAG) en Elien Doesselaere (FARO)
  • Welke verschillende benaderingen van mondelinge geschiedenis bestaan er? Wat met filmen? Welke metadata verzamelt u? Etc.
 • Publieksontsluiting – moderatoren Martine Vermandere en Lori Verhoeven (Amsab-ISG)
  • Hoe ontsluit u interviews naar een breed publiek? Voor welke output kiest u: een podcast, een publicatie, een tentoonstelling …? In hoeverre worden de geïnterviewden hierbij betrokken? Etc.
 • Participatie en vrijwilligerswerking – moderatoren Jacqueline Van Leeuwen en Jelena Dobbels (FARO)
  • Voor welke aspecten van mondelinge geschiedenis schakelt u vrijwilligers in? En kan iedereen een vrijwilliger zijn in elk project? Hoe leidt u hen op? Etc.

15.45 u.: Koffiepauze

16 u.: Trends en tendensen binnen mondelinge geschiedenis - Bruno De Wever (UGent)

16.30 u.: Voorzien einde

 

Deze studiedag is een initiatief van Amsab-ISG en FARO, i.s.m. Red Star Line Museum, CAG en Industriemuseum. Aanleiding is het project ‘Schafttijd’. Dit project belicht, aan de hand van mondelinge getuigenissen, de lunchpauze vroeger en vandaag.

 

Interesse?

 • Voor wie? Onderzoekers, collectiemedewerkers en publiekswerkers met interesse in en/of ervaring met mondelinge geschiedenis
 • Wanneer? 22 maart 2023
 • Waar? Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent
 • Praktisch? Het standaardtarief voor deze vorming is 52 euro. Het kortingstarief voor deze vorming is 32 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten. Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Schrijf je hier in